Arabe dialectal maghrébin


الدارجة المغربية
Mots français Mots arabes Thèmes Lettres Grammaire
 

moitié

نص

Transcription : nəS

nom

Café crème نص ديال القهوة و نص ديال الحليب
(moitié café et moitié lait)


Tous les matins je bois un grand café-crème.

(106) كلّ صباح كانشرب نصنص كبيرة
kull SbâH kâ-nəšrəb nəSS-nəSS kbîra.